ZOO in Malta – Beach Shoot

25 Comments


More footage of the gorgeous Adeline in action!
Video Rating: 3 / 5

Tags: , ,

25 Replies to “ZOO in Malta – Beach Shoot”

 1. u8myshorts20 says:

  Nice women to see.

 2. LVEU424 says:

  matla is so small that even the fart of romania can dissolve malta in water.

 3. IAmDBomb14 says:

  fuck your country. Romania can kiss my ass. come say that to maltese people if you think you got balls. we show you who is lazy, we kick your ass all the way back to shitty romania

 4. IAmDBomb14 says:

  il hunchback alla xnamillom marija madonna!!

 5. Bboyberawdu says:

  And the reason you left your precious Romania to work in malta is??

 6. TheEuropeanDream says:

  fuck malta and Maltese people, they are lazy faggots.. that is why they hire romanians to work in this shithole called malta as doctors,engineers and so on.they need immigrants to do their jobs because maltese people are idiot and retarded.malta is the ugliest country in the world.ROMANIA RULLZ,Malta is ugly.MALTA SUCKS.Romania is the most beautiful country.MALTA IS UGLY, RIGHT NOW I AM PEEING ON MALTESE FLAG,IT FEELS SO GREAT..FUCK MALTA,YEAH..ALL MALTESE PEOPLE SHOULD DIE,I HATE MALTESE PEOPLE

 7. DJMVML says:

  Kieku bil bajd b kollox indahhalula hanzir alla bic chips ! :O

 8. arwinjr says:

  il qalb tal madonna!

 9. minister521 says:

  WERE ARE ALL THESE CHICKS ???

 10. MrGori89 says:

  u min saqsik xint? ehh..

 11. MsGra94 says:

  alijja jaq ax mux lisbjana al had ihor ma nafx ux

 12. MrGori89 says:

  jaq?! Nahseb int jaq my friend 🙂 joke! Min iridom kolla mijaw fdaqa?! 😀

 13. MsGra94 says:

  omg jin afast fuq dan ax rajt zoo, u nsib lil daw jaqqq

 14. engijjj1309 says:

  huss kiff irid nigi jin fisajff ima niprovaw ninsaw li qasira xP

 15. smartbella1 says:

  izommuh ragel wiehed bis sahna l andom…itellawa familja bit tfal soda

 16. ryanmalti says:

  ijsa hey jifilhu daqqa ta zopp dawn minfejn inqalaw ijsom vara

 17. cittadinmalti says:

  oooooooooohhhhh kemm nixtieq kont wahda minnhom 😛

 18. TheKickasses says:

  ijlieb bhal kelb shun ir ragel malti

 19. malteseknights says:

  mur ahxi debba mela dik XD

 20. jtappia says:

  bugibba jrid ikun ….;P

 21. borg245 says:

  Naghmilhom kollha kieku :D

 22. payneftw says:

  if only you told us before hand u’d be in malta!!! lol

 23. haxja says:

  il hanzira pupa patata mafga…hmm xD

 24. nigerep says:

  illl ostja x kull mara dik o_0 imqaddsa l madonna kemm intijom bhalissa u nibqa ntijom sakemm jorqodli al kollox

 25. kurtzingu says:

  dawk tfajliet imma… hanin alla xD

Comments are closed.

Latest Hotel Deals

  Search Hotels

  Destination
  Check-in date
  Check-out date

Beach holidays

Beach vacations